header banner
Default

Waarom neemt de cryptocurrency-markt momenteel af?


Vandaag stort de cryptomarkt in na een golf van negatief sentiment, veroorzaakt door de recente acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De rechtszaken tegen de grote crypto-beurzen Binance en Coinbase, gecombineerd met de nieuwe classificatie van meer dan 60 cryptomunten als effecten, hebben voor grote onrust en onzekerheid gezorgd onder investeerders.

SEC pakt Coinbase en Binance hard aan

De rechtszaken die de SEC aankondigde tegen Binance en Coinbase hebben een groot aandeel in de huidige daling van de cryptomarkt. Beide bedrijven zijn giganten in de crypto-industrie en een juridische strijd met de SEC kan serieuze gevolgen hebben voor hun toekomst. Investeerders, bang voor de mogelijke gevolgen van deze rechtszaken, trekken zich massaal terug, wat bijdraagt aan de daling van de crypto-prijzen.

Cardano, Polygon, Solana en 60 andere cryptomunten geclassificeerd als effect

VIDEO:

Een andere verontrustende factor is de nieuwe classificatie van meer dan 60 cryptomunten als effecten door de SEC. Deze nieuwe classificatie betekent dat Amerikaanse crypto beurzen deze tokens van hun platforms zouden moeten verwijderen. Het Amerikaanse handelsplatform Robinhood is reeds begonnen met deze actie en heeft de munten Solana, Polygon en Cardano al verwijderd.

Dit is niet de eerste keer dat de SEC invloed uitoefent op de beschikbaarheid van cryptomunten op beurzen. Eind 2020 was Ripple’s XRP munt het doelwit van de SEC, die beweerde dat XRP een niet-geregistreerd effect was. Dit leidde tot een massale delisting van XRP op talrijke beurzen, waaronder populaire platformen als Coinbase. Deze actie zorgde toen voor een aanzienlijke daling van de XRP-prijs en leidde tot een golf van negatief sentiment in de markt.

De huidige acties van de SEC, waarbij meer dan 60 munten worden bestempeld als effecten, doet herinneringen oproepen aan de situatie met XRP en voedt de vrees voor een mogelijk vergelijkbaar scenario.

De reactie van de markt

VIDEO:

Na de aankondiging van de SEC zijn de prijzen van verschillende cryptomunten onderuit gegaan. Niet alleen Binance Coin (BNB), maar ook Cardano, Solana en Polygon, die allemaal onder de genoemde cryptomunten vallen, hebben grote klappen gekregen.

Cardano crash
ADA/USD 4 uurs grafiek – Bron: TradingView

In deze onzekere tijden proberen investeerders hun vermogen te beschermen, wat leidt tot massale verkoop van cryptomunten. Deze beweging kan de aantrekkelijkheid van de crypto-markt verder verminderen, waardoor een domino-effect ontstaat van meer verkopen en een voortdurende daling van de prijzen.

Terwijl de wereld toekijkt, blijft de vraag hoe de crypto-gemeenschap zal reageren op deze nieuwe uitdagingen. De komende weken zullen ongetwijfeld bepalen welke richting de crypto-markt opgaat. De hoop is dat ondanks de huidige uitdagingen, de veerkracht en innovatieve aard van de cryptomarkt zal blijven voortbestaan.

Sources


Article information

Author: Amber Silva

Last Updated: 1699361522

Views: 1268

Rating: 4.1 / 5 (88 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amber Silva

Birthday: 1922-06-10

Address: 5516 Anderson Brook, West Garyton, DC 77816

Phone: +3768900336232532

Job: Film Director

Hobby: Traveling, Role-Playing Games, Stargazing, Card Collecting, Cocktail Mixing, Card Games, Metalworking

Introduction: My name is Amber Silva, I am a Adventurous, spirited, capable, priceless, audacious, radiant, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.