header banner
Default

BLOX | Nieuws: Elon Musk heeft altijd geweigerd zijn eigen crypto-bedrijf te beginnen


elon-musk-standing-outside-tesla-car-daylight

We kunnen weer een gerucht naar het rijk der fabelen verwijzen. Elon Musk zegt dat hij of zijn socialmediabedrijf X (voorheen Twitter) niet van plan zijn om een eigen cryptocurrency te lanceren.

Elon Musk en Dogecoin en Bitcoin

VIDEO: Is de invloed van Elon Musk een gevaar of juist een kans voor de crypto sector? 🤔
BLOX

Zijn betrokkenheid bij verschillende crypto’s, hoewel betrokkenheid hier een rekbaar begrip is, is goed gedocumenteerd. Door hemzelf notabene. Hij heeft veel berichten over Dogecoin gedeeld op social media en zijn Tesla nam op een gegeven moment Bitcoin aan.

Nu hij zelf de scepter zwaait bij X zijn de geruchten alleen maar toegenomen. Dit zijn geen onschuldige geruchten, Musk waarschuwt dat er geen enkele cryptocurrency uitgegeven is door zijn bedrijven.

Geen eigen crypto voor Elon Musk

VIDEO: Elon Musk: Why I HATE Bitcoin?
Investing Basics

In antwoord op een gebruiker die uitlegde dat Elon Musk en X geen cryptocurrency’s hebben gelanceerd, zei Musk dat hij of zijn bedrijf X nooit een cryptocurrency zal uitgeven.

Mocht iemand je dus een bericht sturen om te investeren in de nieuwe coin van Musk, dan kan je er van uitgaan dat het een scam is.

In een recent artikel van Market Watch, onder verwijzing naar eigen bronnen, staat dat Amerikaanse politici bang zijn dat Elon Musk zijn eigen stablecoin zou lanceren. Musk kondigde met bovenstaand bericht aan dat zoiets nooit zou gebeuren.

Een cryptobeurs op Twitter XD

VIDEO: BREAKING!! ELON MUSK IS ABOUT TO CHANGE CRYPTO FOREVER!!!
Chico Crypto

Daarnaast waren er een paar dagen geleden speculaties dat Musk een cryptobeurs op Twitter zou starten en dat crypto erop zouden worden gekocht en verkocht. Maar ook deze geruchten werden snel de kop in gedrukt.

In de tekst van het X-profiel van Elon Musk is naast een X, ook de D van Dogecoin te vinden. We schreven eerder dat dit tot speculatie heeft geleid dat Dogecoin een belangrijke rol gaat spelen op X.

De twee letters vormen “XD” wat een lachende emoticon is, gezien zijn gevoel voor humor, weten we zeker dat Musk hier goed op gaat.

Sources


Article information

Author: Justin Mayo

Last Updated: 1700214603

Views: 698

Rating: 3.7 / 5 (113 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Mayo

Birthday: 1926-02-26

Address: 8717 Davis Ranch Suite 650, Owensburgh, CO 25317

Phone: +3708501266588906

Job: Network Administrator

Hobby: Bowling, Cocktail Mixing, Juggling, Card Games, Yoga, Tennis, Backpacking

Introduction: My name is Justin Mayo, I am a exquisite, Adventurous, Open, important, Determined, lively, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.