header banner
Default

Mandag vil strømprisene falle i noen deler av landet


Table of Contents

  Både Oslo og Bergen får mandag i praksis gratis strøm, før nettleie og andre avgifter. Gjennom hele døgnet ligger spotprisen på mellom null og minus 3 øre/kWh.

  Mandag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 17 og 18 vil strømprisen der ligge på 1,2 kroner per kilowattime (kWh).

  I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen -0,02 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 22,3 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,71 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

  Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 6 og 7 på morgenen i Sørøst- og Vest-Norge, da på -3,05 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørvest-Norge 80,7 øre og Midt- og Nord-Norge -2,4 øre.

  Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 89,3 øre per kWh og 0,01 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 5,01 kroner per kWh og 13,8 øre per kWh.

  Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre, time for time.

  Sources


  Article information

  Author: Lisa Perry

  Last Updated: 1700003882

  Views: 818

  Rating: 3.6 / 5 (31 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa Perry

  Birthday: 1988-08-03

  Address: 66771 Amanda Causeway, Matthewmouth, ME 51661

  Phone: +3660154112805406

  Job: Carpenter

  Hobby: Reading, Metalworking, Lock Picking, Traveling, Painting, Writing, Chess

  Introduction: My name is Lisa Perry, I am a accomplished, irreplaceable, esteemed, frank, honest, Colorful, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.